Framsynt beslutsfattande är:

 

  • Genomtänkt tillväxt och god stadsplanering
  • Bättre insyn och ekonomisk kontroll av stadens infrastrukturprojekt
  • Utvecklad svensk service och fungerande tvåspråkighet 
  • Konkurrenskraftig svensk utbildning och trygg dagvård
  • Svenska rum och gränsöverskridande kultur
  • Äldrevård  och -service på svenska 
  • Satsningar som minskar ensamhet och utslagenhet
  • Internationellt samarbete med fokus på konkret nytta
  • Aktiva åtgärder för att locka fler turister att stanna längre
  • Mod att prioritera när det behövs

 

 

Martina Harms-Aalto 2017