Helsingfors behöver framsynt beslutsfattande och erfarna politiker.


Helsingfors är en fantastisk stad att bo och leva i.

Som kan bli ännu bättre.

Grundförutsättningarna för ett bra stadsliv och en bra miljö med god service för invånarna uppfylls rätt långt. Kollektivtrafiken fungerar, sopor hämtas, snö plogas (om den alls faller) och det finns ett brett nätverk av dagvård, skolor och kultur- och fritidsverksamhet. 

Helsingforsarna får vård och omsorg men alldeles för sällan på svenska och ibland  inte tillräckligt snabbt.

Av investeringsbudgeten kan man utläsa att det finns tro på framtiden för vår stad - och att den ska fortsätta att växa och utvecklas.

Och det är kanske just där som utmaningarna för det kommunala beslutsfattandet kommer att finnas - det behövs erfarenhet och sunt förnuft. Den globala utvecklingen visar att Helsingfors kommer att fortsätta växa. Då behöver vi beslutsfattare som vi kan lita på att gör de rätta prioriteringarna, gör sina hemläxor och inte är rädda för att argumentera för sin sak.

För att Helsingfors också i fortsättningen ska vara en stolt tvåspråkig stad som dessutom kan ge service på svenska åt dem som behöver det behövs det aktiv bevakning och förmåga att komma med konstruktiva förslag.

För att stadens tillväxt ska ske väl övervägt och med en bättre insyn för oss alla som betalar behövs det beslutsfattare som kan förhandla och föra dialog, men som också kräver transparens och bättre processer.

För jämlik vård och utbildning på svenska behövs det representanter som kan de här frågorna och som är framsynta och aldrig försagda. Som lyssnar väl och tar till orda när det behövs, som har nätverk och förtroende hos breda grupper och som kan stå på sig.

För din skull.

 

Martina Harms-Aalto

Martina Harms-Aalto
martina(at)martinaharms.fi

 

Martina Harms-Aalto 2017