Rött - gult - grönt

27.03.2017 kl. 22:02

 

Deltog i en panel om trafik och framhöll bland annat följande:

-Stadsbulevarder (i bemärkelsen koncentrerat bostadsbyggande invid de stora infartsvägarna till Helsingfors) tycker jag är en diskutabel lösning. Både med tanke på infarten och på dem som ska bo vid vägarna. Jag stöder mig på följande experter om min egen expertis skulle upplevas vara för grund:

 

-Norra Esplanaden kan inte och ska inte göras till gågata. Inte ens om centrumtunneln byggs.

 

-Centrumtunneln behövs och vore värd sitt pris (som förstås får vara lägre än planerat…). Den skulle frilägga stadskärnan från helt onödig genomfartstrafik. De facto finns en stor del av tunneln redan så det borde inte ens vara ett svårt beslut.

 

Vi talade också om Spårjokern, om spårvagnar och annan kollektivtrafik och om vägtullar/trängselavgifter och mycket annat. För mig framstår det som rätt klart att kollektivtrafiken av idag har nått nån sorts smärtgräns i pris samtidigt som man upprätthållit en balans i att den subventioneras till cirka 50%. Att då, som är rätt vanligt i valtider, plädera för avgiftsfri (aka “gratis”) kollektivtrafik framstår som en helt orealistisk utopi, särskilt som få föreslår varifrån pengarna ska tas. Det finns ingen trafik som “gratis”. Inte heller efter den 9:de april.

 

Martina Harms-Aalto
Martina Harms-Aalto 2017