Jag ger mig. Motvilligt.

17.03.2017 kl. 08:14

Såhär är det:

Valkompasserna är bra om de ökar valdeltagandet, vilket de förmodligen gör.

I övrigt är de något av en styggelse eller om man vill vara konstruktiv; en utmaning.

Inte för att de finns och testar mina åsikter, tyngdpunkter och min värdegrund utan för att de jobbar med kraftiga förenklingar. Nu säger du kanske att det är bra att politiker tvingas förenkla så man förstår vad de säger och tycker. Point taken.
Men det finns också färska exempel på vad det kan leda till om man driver förenkling väldigt långt. Skapandet av motsättningar är lockande, men det är inte sagt att det leder till god politik eller goda beslut.

 
Valmaskinslogiken utgår från förenklingar i påståenden som är omöjliga att ta ställning till som till exempel:
Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 
De ger kandidaten möjlighet att kommentera sitt svar, men mest vill man genmäla att frågan är konstigt ställd eller utformad som ett påstående som det är omöjligt att ha en åsikt om som kan anges i en procentuell andel eller på en glidande skala.

Jag svarade såhär:

 
"Tähän on mahdotonta ottaa kantaa näin. On olemassa ympäristöarvoja joita ei saa koskaan ohittaa ja niistä pitää suurkaupungissa käydä keskustelua - mitkä ne ovat? Toisinaan on tärkeämpää luoda uutta asumista tai yritystoimintaa."

 
Frågorna är väldigt detaljerade och handlar till och med om saker som inte har ett dyft med kommunalt beslutsfattande att göra. Som:

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Mitt svar:

"Uskonto ja usko ovat henkilökohtaisia ja eivät välttämättä kuuluu päätöksentekoon ja politiikkaan. Samaten arvopohja on henkilökohtainen ja yksilöllinen. Poliitikon pitää voida keskustella arvoista ja myös kertoa omista arvoistaan. Minä kuulun kirkkoon ja omaan henkilökohtaisen uskon. Isänmaa ja sen vapauden puolesta taisteleminen on minulle tärkeää. Koti on minulle ne läheiset jotka olen valinnut, oman perheen lisäksi moni muu tärkeä ihminen."

Men jag ger mig - för jag får mycket kontakter av väljare som “gjort” maskinerna och hittat mig där. De vill kolla upp någon detalj eller höra mer om något svar. Och de kontakterna är värdefulla, så värdefulla att jag sväljer förenklingsförtreten. 

Ant Simons
Martina Harms-Aalto 2017