Små mänskor är vår framtid

12.03.2017 kl. 16:12

Nästan varje morgon eller eftermiddag stöter jag på det underbara lilla tåget av mycket små mänskor på väg från sitt daghem till utevistelse i närmsta park. De är skrudade i galonkläder (vad annars än vinter som denna) och gula reflexvästar, nån av dem pratar alltid oavbrutet och har jag tur hojtar nån av dem glatt när vi möts. Glädjen har inget med min person att skaffa, tyvärr, utan med det faktum att mitt sällskap i parken består av två trevliga hundar som tycker om barn. Nå, man tar de glädjeämnen man får - jag åker snålskjuts på två taxar…

 
Växande mänskor är vår framtid och det finns inget dyrbarare än att ge dem en möjligast god start. Också när deras egna utgångslägen är väldigt olika, och förutsättningarna ojämlika. Det är därför det är viktigt med en planerad och professionell småbarnspedagogik som ska vara tillgänglig för alla på lika villkor.

När jag annars är rätt noga med att det inte finns nån service som är eller kan vara avgiftsfri, så gör jag här ett undantag - till den delen daghemsavgifterna gäller organiserad småbarnspedagogik så kan och ska avgifterna sänkas. En bättre investering för din och min framtid kan jag inte tänka mig.

Ant Simons
Martina Harms-Aalto 2017