Helsinkini

Helsinki on fantastinen kaupunki asua ja elää.

Se voi silti tulla vieläkin paremmaksi.

Hyvän kaupunkielämän, hyvän ympäristön ja asukkaille tarjottavien laadukkaitten palvelujen perusedellytykset täyttyvät melko hyvin. Julkinen liikenne toimii, jätteet kerätään, lumi aurataan (jos sitä ylipäätänsä sataa) ja kaupungissa on laaja päivähoidon, koulujen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintojen verkosto.

Helsinkiläiset saavat hoitoa ja huolenpitoa mutta aivan liian harvoin ruotsin kielellä eikä välillä tarpeeksi nopeasti.

Investointibudjetista voidaan todeta, että kaupunkimme tulevaisuuteen uskotaan - ja että se tulee jatkamaan kasvamistaan ja kehittymistään.

Ja ehkäpä juuri tästä löydämme kunnallisen päätöksenteon tulevat haasteet - tarvitaan kokemusta ja tervettä järkeä. Globaalinen kehitys osoittaa että Helsingin kasvu tulee jatkumaan. Silloin tarvitsemme päättäjiä joihin voimme luottaa ja joiden priorisoinnit ovat oikeat, jotka tekevät kotiläksynsä eivätkä arastele puhua asiansa puolesta.

Jotta Helsinki jatkossakin olisi ylpeä kaksikielinen kaupunki, joka lisäksi voi tarjota ruotsinkielisiä palveluja niitä tarvitseville, tarvitaan aktiivista seurantaa ja kykyä esittää rakentavia ehdotuksia.

Jotta kaupungin kasvu tapahtuisi harkitusti tarjoten parempia seurantamahdollisuuksia kaikille meille maksajille, tarvitaan päättäjiä jotka kykenevät neuvottelemaan ja käymään vuoropuhelua, mutta myös vaativat läpinäkyvyyttä ja parempia prosesseja.

Ruotsin kielellä annettava tasa-arvoinen hoito ja koulutus tarvitsevat edustajia jotka hallitsevat näitä kysymyksiä ja katsovat ujostelematta tulevaisuuteen. Jotka kuuntelevat tarkasti ja tarvittaessa sanovat sanottavansa, jotka ovat verkottuneet ja nauttivat laajojen piirien luottamusta sekä pitävät pintansa. Sinun takiasi.

Martina Harms-Aalto 2017